Liên hệ

Liên hệ với
Galina Premium Hotel

+84 2583 839 999 / +84 901 365 188
booking@haidanggroup.com

Địa chỉ

31 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Gửi tin nhắn đến chúng tôi

(*) Thông tin bắt buộc phải có
BOOKING  
Tiếng Việt

Call Now