June 28, 2019

Economy Package (2 days 1 night)

Hiệu lực đến: 31/08/2019
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Loại phòng: Supperior
Số khách: 02 khách
TIẾT KIỆM: 12.800.000 VND
June 27, 2019

Refresh your life Package (3 days 2 nights)

Hiệu lực đến: 31/08/2019
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Loại phòng: Deluxe
Số khách: 02 khách
TIẾT KIỆM: 2.800.000 VND
May 27, 2019
Discount 30% Spa service for in-house guests

Discount 30% Spa & Mud bath service for in-house guests

Hiệu lực đến: 2019
Thời gian: Mud bath 8h00 - 21h00 / Spa 9h00 - 22h00
Tầng: B1
Hotline nội bộ: 261
TIẾT KIỆM: 30%
BOOKING  
English

Call Now